Powiat Radzyński Kraina serdeczności

(2014-06-11)
radzyn.jpgRadzyńska marka turystyczna coraz szerzej dociera do klientów. Przebojem stały się radzyńskie sery, które cieszą podniebienia Polaków i klientów z zagranicy. Starosta Radzyński Lucjan Kotwica podkreśla też, że szybko rośnie aktywność gospodarcza mieszkańców powiatu.

Czy budowa marki Kraina Serdeczności dała już wymierne efekty w postaci dodatkowych dochodów?

Lucjan Kotwica: Marka jest na etapie sukcesywnego wdrażania. W ramach działań wdrożeniowych zorganizowaliśmy szkolenia np. z agroturystyki, tworzymy kolejne szlaki turystyczne, co stało się inspiracją do konkretnej aktywności gospodarczej mieszkańców i sprzyja powstawaniu gospodarstw agroturystycznych, prywatnych ośrodków jeździeckich, wypożyczalni kajaków czy organizacji spływów po Tyśmienicy. Rozwijają się też inicjatywy samorządowe, jak np. turystyczna ścieżka rowerowa w Radzyniu z tablicami zgodnymi z SIW marki turystycznej czy wypożyczalnia rowerów.
Poza tym prowadzimy statystyki odwiedzających nasz powiat turystów, którzy pozostawiają pieniądze w ośrodkach noclegowych, punktach gastronomicznych, stacjach paliw czy u organizatorów turystyki kwalifikowanej.

Na co stawia powiat w dalszej części drogi rozwojowej?


LK: Rozwój powiatu radzyńskiego następuje dzięki wielu czynnikom. Kluczowy jest stabilny układ sił politycznych powiatu i gmin, który stał sie gwarantem planowej wieloletniej współpracy przy realizacji projektów inwestycyjnych.
Znaczącą rolę odgrywają też inwestycje w infrastrukturę drogową i sportową (w latach 2002 – 2012 w powiecie powstało 40 nowych obiektów sportowych), oświatę czy ochronę zdrowia, a także skuteczne pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych (przez pierwsze dziesięciolecie istnienia powiatu zrealizowaliśmy zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych o wartości blisko 100 mln zł z wkładem własnym ponad 15 mln zł). Dobrze funkcjonuje także współpraca z gminami z terenu powiatu radzyńskiego oraz z powiatami województwa lubelskiego i z organizacjami pozarządowymi.

Co udało się osiągnąć w ostatnich latach, a nad czym trzeba będzie jeszcze popracować?

LK: W zakresie planowanej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej powiatu powstała strategia rozwoju markowych produktów turystycznych, która jest sukcesywnie wdrażana. Powstał też punkt informacji turystyczno-kulturowej z pracownikiem obsługi turystycznej; zbudowaliśmy stronę internetową www.krainaserdecznosci.pl i wydaliśmy książki: „Miejsca Pamięci w Powiecie Radzyńskim” oraz „Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja”.

Zakładany w strategii rozwój szlaków turystyki aktywnej (rowerowej, pieszej, kajakowej i konnej) oraz turystyki kulturowej (opartej o folklor i dziedzictwo szlachecko-magnackie) jest systematycznie i konsekwentnie realizowany – utworzyliśmy szlaki turystyczne: jeździecki, historyczno-przyrodniczy Radzyńskiej Krainy Serdeczności, kajakowy Tyśmienicą, rowerową ścieżkę przyrodniczą biegnąca obszarem NATURA 2000 Dolina Tyśmienicy i literacki po powiecie radzyńskim wraz z przewodnikiem po tym szlaku.

Budujemy markę produktów lokalnych – Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim współpracuje ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek w Radzyniu Podlaskim, która otworzyła nową linię produktów „Sery z Radzynia Podlaskiego” i realizuje radzyński szlak serowara (muzeum sera, trasa wycieczkowa po zakładzie) oraz z lokalnymi twórcami czy wytwórcami kulinarnych produktów regionalnych.

Niezmiennie rozwijamy publiczną infrastrukturę turystyczną. W trakcie realizacji jest projekt pola biwakowego „Przystań Naturalnie Aktywnych” w Niewęgłoszu (podpisana umowa o dofinansowanie w ramach PROW). Przygotowujemy punkt widokowy w Dolinie Tyśmienicy (wniosek o dofinansowanie z PROW zakwalifikowany do realizacji w 2014 r.).

Realizujemy również inne projekty podnoszące atrakcyjność gospodarczą i turystyczną, jak System Informacji Przestrzennej Powiatu Radzyńskiego. Projekt będzie obejmował bazy danych tematycznych, w tym m.in.: bazę budynków i obiektów budowlanych, cieków wodnych, użytków gruntowych, a także obiektów infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej itp.


Naszym bliskim celem jest bezpłatny internet bezprzewodowy w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Lublin północny-wschód. Realizujemy projekt w partnerstwie z powiatami: parczewskim (beneficjent projektu), lubartowskim i bialskim.
Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan