Polkowice Gmina na przyszłość

(2014-06-11)
polkowice.jpgInwestujemy w to, co jest największym potencjałem Polkowic – w  mieszkańców – mówi Burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik – Wysoka jakość życia jest nie tylko dobrem społeczności lokalnej, ale również magnesem dla inwestorów.

Jakie są czynniki sukcesu rozwojowego Polkowic dzisiaj? Co jest najcenniejszą wartością gminy, która stanowi podstawę działań rozwojowych?

Wiesław Wabik: Jesteśmy w sercu Zagłębia Miedziowego i na pewno skarbem tej ziemi jest miedź. Wiele zależy od działalności na tym terenie KGHM – znaczna część dochodów gminy to wpływy z miedziowego koncernu, a życie wielu naszych mieszkańców związane jest z Polską Miedzią. Jednak nie można pominąć znaczenia mniejszych inwestorów. Polkowicka podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest dumą regionu. Oczywiście duże znaczenie ma lokalizacja naszych terenów inwestycyjnych oraz to, że są one własnością gminy i w większości uzbrojone.

Na czym polega konkurencyjność gminy Polkowice i jej „dobry klimat inwestycyjny”?

WW: Uczyniliśmy wiele, aby stworzyć dobry klimat dla biznesu w Polkowicach. Każdy kto podejmuje z nami rozmowy, chwali nasz profesjonalizm i otwartość na nowe rozwiązania. Nauczyło nas tego ogromne doświadczenie – jeśli pozyskało się tak dużych inwestorów jak Volkswagen, Sitech czy Sanden, łatwiej sprostać oczekiwaniom potencjalnych przedsiębiorców. Mamy zasób argumentów, aby przekonać inwestora, że jego sukces będzie naszym sukcesem i na osiągnięcia będziemy pracować zespołowo. 

Co udało się osiągnąć w ostatnich latach? Nad czym trzeba się jeszcze pochylić?

WW: Wydaliśmy właśnie opracowanie „Nasze sukcesy”, w którym opisaliśmy jak przez dekadę skutecznie pozyskiwaliśmy unijne środki. Zrealizowaliśmy ponad 30 projektów o łącznej wartości 75 mln zł, przy wsparciu unijnym w wysokości 35 mln zł. Każdy taki projekt to nasz mały sukces, bo jesteśmy gminą o wysokich dochodach na mieszkańca, a to utrudnia możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy zewnętrznych. Nam jednak się to udało. Muszę jeszcze wspomnieć o budowie kładki nad drogą krajową nr 3. Wybudowaliśmy z własnych środków obiekt mostowy, aby ułatwić mieszkańcom komunikację, a przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa.
Co jeszcze jest do zrobienia? Nie ma chyba w Polsce samorządowca, który miałby w budżecie tyle pieniędzy, by spocząć na laurach i po prostu wydawać. Niestety samorządom coraz częściej dodaje się zadań, ale w ślad za tym nie idą środki z budżetu państwa. W Polkowicach mamy wiele planów inwestycyjnych, także związanych z lepszą komunikacją terenów pod działalność dużych firm. Czekamy na odbudowę zburzonego, w efekcie kolizji, wiaduktu nad krajową „trójką”. Jego –odkładana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – odbudowa bardzo ułatwiłaby komunikację firm w polkowickiej podstrefie LSSE. Niestety te decyzje nie zapadają w Polkowicach, ale w Warszawie. 

Nadal budujemy swoją markę, inwestujemy w to, co jest największym potencjałem Polkowic – w  mieszkańców. Wysoka jakość życia jest nie tylko dobrem społeczności lokalnej, ale również może stać się magnesem dla inwestorów. 

Gmina na przyszłość – jaki jest komunikat marki Polkowic?

WW: Budowanie marki miasta i gminy to dorobek wieloletni. Nie da się zaistnieć, zbudować wizerunku na jednostkowych działaniach. Od lat budujemy markę Polkowic i widać, że to zadanie wykonaliśmy dobrze. Choć budowanie marki miasta jest niezwykle trudne, nam się to udało dzięki konsekwencji, dobrym praktykom i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Miasto przecież tworzą ludzie. To od nich, i w ich imieniu kierujemy na zewnątrz pewien przekaz. Tak było np. z organizacją w Polkowicach Forum Ekoenergetycznego – chcieliśmy nie tylko być miejscem, gdzie prowadzi się dialog o ekoenergii, ale poprzez pewne akcje i eventy zaraziliśmy mieszkańców ideą korzystania z odnawialnych źródeł energii. Ta dobra praktyka „szła” w Polskę. Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik wierzy w pracę zespołową. Jego miasto otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii Gmina miejsko-wiejska.

Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan