Pochwal się tym, co masz najlepszego

(2014-05-07)

Konkurs Markowy Samorząd – tegoroczna edycja jest drugą – służy promocji dobrych praktyk w samorządzie.

Rozmowa o Konkursie z Agnieszką Kurzyńską, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna Wolters Kluwer.

 

 

Jaki cel przyświeca tej inicjatywie wydawnictwa Wolters Kluwer?

Agnieszka Kurzyńska: Pragniemy wyróżnić i nagrodzić te jednostki samorządu terytorialnego, które wypracowały własną markę oraz stale dbają o jej pozytywny wizerunek.

Bardzo często budowa rozpoznawalnej marki przez samorząd jest postrzegana jako efekt umiejętnych działań promocyjnych. Tymczasem budowa marki regionu rozpoczyna się znacznie wcześniej – już na etapie planowania rozwoju, może się ona zmaterializować dzięki sprawnemu, efektywnemu zarządzaniu zasobami i wypracowaniu takich instrumentów komunikacji z otoczeniem, aby móc akcentować wyróżniające kompetencje.

Status Markowy Samorząd może uzyskać każda z jednostek samorządu terytorialnego: gmina wiejska, wiejsko-miejska, miejska, powiat ziemski i województwo samorządowe. Naszą inicjatywę adresujemy do wszystkich samorządów w Polsce.

 

Czy to konkurs dla zamożnych jednostek?

AK: Gmina, która chce tworzyć rozpoznawalną, dobrą markę regionu, oczywiście musi zainwestować, ale nie zawsze konieczne są do tego duże pieniądze. Ważne, by stworzyć lokalny plan rozwoju społeczno-ekonomicznego i działać według jego założeń. Samorządy muszą działać tak, by gmina była konkurencyjna, przyciągała inwestorów, turystów, studentów, nowych mieszkańców. Muszą stworzyć  ofertę interesującą dla różnych interesariuszy. Nie zawsze stoją za tym wielkie inwestycje i spektakularne kampanie. Mamy wiele przykładów małych gmin, które już osiągnęły sukces w budowaniu dobrej marki. One po prostu działają na mniejszą skalę... Co nie znaczy, że mniej efektywnie. Czasem wręcz przeciwnie – nie dzięki wysokim nakładom, ale dzięki mobilności, wnikliwemu zbadaniu możliwości i atutów miejsca, czasem dzięki zaangażowaniu małej grupy zapaleńców. Ważny jest plan i przekonanie do niego podmiotów i organizacji działających na danym terenie. Brak współpracy, wspólnego rozumienia celu działania, skazuje je na porażkę. Dlatego tak ważna jest popularyzacja i funkcje edukacyjne, jakie spełnia Konkurs Markowy Samorząd i publikacje na ten temat – pomagają zrozumieć na czym polega cały proces. Pokazują już osiągnięte rezultaty i drogę do nich. Pierwsza edycja Konkursu zainteresowała ponad 700 jednostek samorządowych różnego szczebla z całego kraju. Warto znaleźć się w towarzystwie najlepszych, przyjrzeć się ich działaniom i zaprezentować swoje. Promować się.

 

Budowa marki miejsca to długi proces, a po drodze wiele się zmienia. W dodatku trzeba wszystko wyjaśniać społeczności lokalnej i przekonać ją do idei...

AK: Budowanie marki miejsca wymaga wieloetapowych działań – zintegrowanych i rozłożonych w czasie. Wymaga czasu, strategii i właśnie komunikacji. To proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy, bo rozwój z definicji zakłada dynamikę. ...I zmiany. Tym bardziej więc ważna jest komunikacja z lokalną społecznością. Bo przecież głównym celem marketingu miejsc jest kształtowanie poglądów, postaw i zachowań grup klientów zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnych z interesem danego miejsca, to zarządzanie zmierzające do zaspokojenia oczekiwań i potrzeb jego mieszkańców. Oni muszą to rozumieć, a następnie odczuć w postaci zmiany jakości życia.

 

Na czym polega ta wieloetapowość, o której pani wspomniała?

AK: Jak podkreślili eksperci marketingu terytorialnego, biorący udział w debacie przeprowadzonej online w ramach Konkursu, strategiczne podejście  do marketingu jednostki samorządu terytorialnego wymaga m.in. przeprowadzenia – jeszcze przed etapem tworzenia strategii – dokładnych analiz: sił i środków danej gminy, konkurencji – tej najbliższej i dalszej, pełnej diagnozy sytuacji zastanej i dopiero później planu, strategii, promocji.

Posiadanie atutów inwestycyjnych to nie wszystko. Musi o nich wiedzieć jak najwięcej osób. Taki cel – rozpropagowanie – spełnia również udział w Konkursie Markowy Samorząd.

 

Co ponadto daje Konkurs zainteresowanym jednostkom?

AK: Mobilizuje samorządy do działania, do rywalizacji. Wpływa na jakość zarządzania w sektorze publicznym, a w rezultacie prowadzi do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. To wewnątrz jednostek samorządu terytorialnego. W aspekcie ogólnokrajowym Konkurs jest płaszczyzną upowszechniania dobrych praktyk. Nagradzanie najlepszych jednostek jest dodatkową ich promocją i popularyzacją nagrodzonych działań. Wskazuje działania pożądane.

 

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w rywalizacji konkursowej?

AK: Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie kompletnie wypełnionego Kwestionariusza Ankiety Uczestnika Konkursu Markowy Samorząd oraz przesłanie Prezentacji do 30 kwietnia tego roku na adres organizatora. Złożenie Kwestionariusza następuje przez jego wypełnienie w wersji elektronicznej na stronie www.markowysamorzad.pl.

Złożenie Prezentacji następuje przez wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres: NowakA@wolterskluwer.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Wydawnictwa z dopiskiem „Markowy Samorząd”.

 

 

 

Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan