Ocena poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim

(2013-09-05)

Województwo mazowieckie wykazuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, ale jednocześnie województwo to charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju. Świadectwem tego jest najwyższe wśród województw odchylenie standardowe (231 w 2010 roku). Przyczyną dużego zróżnicowania rozwoju województwa mazowieckiego jest bardzo wysoki poziom rozwoju Warszawy i obszaru metropolitalnego. Warszawa wykazuje się punktacją sumaryczną o 400 punktów wyższą niż drugie miasto w rankingu (Płock). Przyrost natomiast punktacji w ośmioleciu (2003-2010) w głównym centrum wynosi około 400 punktów, a w subregionalnych centrach mieści się w przedziale 270-170 punktów. O różnicy w poziomie rozwoju Warszawy decyduje liczba osób pracujących, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, jak też intensywność wydatków na projekty rozwojowe (majątkowe inwestycyjne oraz na transport i łączność). Ważną cechą działań rozwojowych w dominującym centrum jest ich ciągłość-systematyczność, co przyczynia się do efektywności ponoszonych wydatków na projekty rozwojowe. Poziom i dynamika rozwoju Warszawy, jak też powiatów ziemskich przyległych do centrum (powiatów metropolitalnych) świadczą o powiększaniu się zróżnicowania rozwoju obszarów w ramach województwa-polaryzacji rozwojowej regionu. W związku z tym niezbędna staje się koordynacyjna aktywność samorządu wojewódzkiego, która powinna być nastawiona na promowanie działań rozwojowych.

Pobierz cały artykuł >>>

 

http://www.ans.pw.edu.pl/konferencja/2013/index.html 

 

Wróć

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan