Kontakt

W sprawach organizacyjnych:

Agnieszka Nowak

Kom. 728 545 227
Adres e-mail: nowaka@wolterskluwer.pl

 

Konrad Kuć

Kom: 728-313-409

Adres e-mail: kuck@wolterskluwer.pl

  

Kontakt dla partnerów biznesowych:

Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Segment Prawo i Administracja

tel. 22 535 83 23,  604 11 35 64
e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan