Jury

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Alińska
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1999 roku uzyskała stopień doktora a w 2009 roku – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Obecnie dr hab. Agnieszka Alińska zatrudniona jest w Katedrze Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, kierownika Katedry.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej funkcjonowaniem i stabilnością systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu bankowości spółdzielczej i działalności instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie. Istotnym obszarem zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań i analiz są zagadnienia z zakresu finansów publicznych oraz specyfiki finansów jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Finansów Publicznych z siedzibą w Niemczech.  

Aktywność naukową łączy z pracą w publicznych instytucjach finansowych.

Dr Anna Augustyn
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca marketingu terytorialnego, public relations, ekonomiki i polityki regionalnej. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menedżerskich oraz na międzynarodowych studiach MBA. Autorka książki na temat kreowania wizerunku miast w procesie rozwoju lokalnego oraz współautorka wielu publikacji z zakresu public relations i marketingu miejsc. W latach 2003-2008 właścicielka agencji public relations w Białymstoku. Konsultant zewnętrzny ds. tworzenia strategii marki i promocji miast i regionów, w tym współautorka kilku strategii promocji jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2009-2010 piastowała stanowisko Asystenta Prezydenta Miasta Białegostoku ds. strategii. Ekspert z zakresu promocji i public relations w licznych projektach finansowanych ze środków UE. Członek The Institute of Place Management w Londynie.
Dr Magdalena Florek
Członek Zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca m.in. marketingu terytorialnego, zarządzania marką, marketingu międzynarodowego, public relations. W latach 2006-2007 wykładowca na University of Otago w Nowej Zelandii. Prowadziła wykłady gościnne na Universidade do Algarve w Portugalii oraz IE Business School w Madrycie. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego "Marketing Terytorialny - promocja rozwoju regionów i miast". Autorka pierwszego w Polsce podręcznika na temat marketingu terytorialnego. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach. Członek The Institute of Place Management w Londynie zespołu Place-Based Marketing w The Marketing in Asia Group oraz Place Branding Group w Nowej Zelandii. Członek Rady Programowej czasopisma "Journal of Town and City Management".
Dr Jarosław Górski
Członek Zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Specjalizuje się w marketingu terytorialnym: prowadzi badania naukowe w tym obszarze, szkoli pracowników jednostek samorządu terytorialnego w tematyce marketingu miejsc. Autor licznych publikacji naukowych, ekspertyz oraz opracowań strategicznych dotyczących marketingu i rozwoju samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Członek gremiów konkursowych i komisji oceny projektów, uczestnik i współautor wielu projektów doradczych dla samorządów w obszarze marketingu terytorialnego.
Agnieszka Kurzyńska
Dyrektor Segmentu Prawo i Administracja Wolters Kluwer Polska.
Adam Mikołajczyk
Prezes Zarządu Fundacji Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc. Międzynarodowy ekspert marketingu terytorialnego, pasjonat brandingu, dziennikarz. Zaangażowany przez British Council do międzynarodowego grona ekspertów 'City Idea Bakers'. Jako konsultant w Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki w latach 2001-2004 był współtwórcą pierwszych strategii marketingowych dla miast i regionów w Polsce. Przez ostatnie lata pełnił funkcję Redaktora Prowadzącego i Dyrektora Zarządzającego "Brief for Poland" - pierwszej w Polsce, specjalnej platformy medialno-consultingowej z zakresu marketingu miejsc. W ramach platformy "Brief for Poland" pomysłodawca wielu nowatorskich przedsięwzięć, m.in.: "Pierwszego Raportu o stanie marketingu miejsc w miastach i regionach Polski" (2007 r.), Seminarium - Forum Praktyków Marketingu Miejsc (2008 r. Warszawa, 2009 r. Łódź), Targów - Galeria Marketingu Miejsc (2009 r., Łódź), Ligii Marketingu Miejsc itp. Autor licznych publikacji dot. marketingu terytorialnego i prelegent na kilkudziesięciu konferencjach w Polsce i za granicą. Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego "Marketing Terytorialny - promocja rozwoju regionów i miast".
Prof. nadzw. dr hab. Marzanna Poniatowicz
dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku; kierownik Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB; specjalizuje się w problematyce finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów sektora samorządowego oraz  lokalnego długu publicznego; autorka i współautorka ponad 100 publikacji związanych z problematyką finansów lokalnych; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości oraz International Institute of Public Finance.

Prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak
Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Kierownik projektu finansowanego przez MN i SW (2006-2009), p.t. Analiza rozwoju gmin i województw oraz ocena i promocja zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST) w świetle polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan