Jak zgłosić JST do konkursu

Krok 1:

Aby wziąć udział w konkursie należy najpierw zarejestrować JST wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce Rejestracja

Krok 2:
Po zarejestrowaniu JST na podany adres mailowy zostanie wysłany link z możliwością pobrania ankiety konkursu (załącznik nr 1 regulaminu) oraz wytyczne do stworzenia Prezentacji (załącznika nr 2 regulaminu).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie kompletnie wypełnionego i prawidłowo podpisanego Kwestionariusza Ankiety Uczestnika Konkursu „Markowy Samorząd” oraz przesłanie Prezentacji do dnia 30.04.2014 r. na adres Organizatora. Złożenie Kwestionariusza następuje poprzez jego wysłanie listem poleconym z  dopiskiem na kopercie „Konkurs Markowy Samorząd” lub na adres mailowy nowaka@wolterskluwer.pl

Każda JST, która zarejestruje się do konkursu ma możliwość bezpłatnego zamieszczenia artykułu na stronie internetowej konkursu w zakładce Dobre Praktyki.

is.jpgKażda nadesłana ankieta konkursowa będzie premiowana funkcjonalnym Informatorem Samorządowym 2014.

Spośród nadesłanych ankiet JURY konkursu wyłoni po trzy zwycięskie jednostki w każdej z 5 kategorii:
  • Gmina wiejska
  • Gmina wiejsko-miejska
  • Gmina miejska
  • Powiat ziemski (łącznie z miastami na prawach powiatów)
  • Województwo samorządowe
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 27 maja 2014 r. w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan