Dobre praktyki

(2014-06-12)
Restrukturyzacja przemysłu siarkowego w powiecie tarnobrzeskim spowodowała likwidację 10 tys. miejsc pracy, a skutki gospodarcze i społeczne objęły tereny w promieniu 50 km wokół Tarnobrzega. Po latach można z ostrożnym optymizmem stwierdzić, że słaba strona powiatu – brak kluczowego pracodawcy – zamienia się w atut. Infrastruktura techniczna, linie przesyłowe energii, gazu, odrolnione tereny, wykwalifikowana kadra o kulturze technicznej – to powoduje napływ inwestycji, nowych na tym terenie technologii, jak: produkcja leków, szyb samochodowych, narzędzi chirurgicznych, folii budowlanych itp.
Więcej
(2014-06-11)
To już drugi sukces w konkursie Markowy Samorząd, w ubiegłym roku drugie miejsce, w tym pierwsze. Do tego wyróżnienie w zestawieniu Samorządowy Lider Zarządzania w 2013 r. i inne. O gminie Długołęka– mówi się coraz częściej i głośniej –przekonuje wójt Iwona Agnieszka Łebek.
Więcej
(2014-06-11)
Inwestujemy w to, co jest największym potencjałem Polkowic – w  mieszkańców – mówi Burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik – Wysoka jakość życia jest nie tylko dobrem społeczności lokalnej, ale również magnesem dla inwestorów.
Więcej
(2014-06-11)
Poznań już drugi raz wygrywa konkurencję w kategorii gmina miejska. Jest również laureatem wyróżnienia specjalnego w tegorocznej edycji konkursu. Jak powiedział w ubiegłym roku Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, oferta tego miasta dla inwestorów jest postrzegana jako magnetyczna. Jak magnez przyciąga to, co w gospodarce najważniejsze – nowe miejsca pracy. Widać, że Poznań wie...
Więcej
(2014-06-11)
Radzyńska marka turystyczna coraz szerzej dociera do klientów. Przebojem stały się radzyńskie sery, które cieszą podniebienia Polaków i klientów z zagranicy. Starosta Radzyński Lucjan Kotwica podkreśla też, że szybko rośnie aktywność gospodarcza mieszkańców powiatu.
Więcej
(2013-09-05)
Województwo mazowieckie wykazuje się wysokim poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, ale jednocześnie województwo to charakteryzuje się bardzo dużym zróżnicowaniem poziomu rozwoju. Świadectwem tego jest najwyższe wśród województw odchylenie standardowe (231 w 2010 roku). Przyczyną dużego zróżnicowania rozwoju województwa mazowieckiego jest bardzo wysoki poziom rozwoju Warszawy i obszaru metropolitalnego. Warszawa wykazuje się punktacją sumaryczną o 400 punktów wyższą niż drugie miasto w rankingu (Płock). Przyrost natomiast punktacji w ośmioleciu (2003-2010) w głównym centrum wynosi około 400 punktów, a w subregionalnych centrach mieści się w przedziale 270-170 punktów. O różnicy w poziomie rozwoju Warszawy decyduje liczba osób pracujących, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, jak też intensywność wydatków na projekty rozwojowe (majątkowe inwestycyjne oraz na transport i łączność). Ważną cechą działań rozwojowych w dominującym centrum jest ich ciągłość-systematyczność, co przyczynia się do efektywności ponoszonych wydatków na projekty rozwojowe. Poziom i dynamika rozwoju Warszawy, jak też powiatów ziemskich przyległych do centrum (powiatów metropolitalnych) świadczą o powiększaniu się zróżnicowania rozwoju obszarów w ramach województwa-polaryzacji rozwojowej regionu. W związku z tym niezbędna staje się koordynacyjna aktywność samorządu wojewódzkiego, która powinna być nastawiona na promowanie działań rozwojowych.
Więcej

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan