Aktualności

(2015-01-21)
Szanowni Państwo, od 28 listopada 2014 roku oferta wydawnicza LexisNexis jest częścią oferty Wolters Kluwer, największego wydawcy specjalistycznych publikacji, już od wielu lat istniejącego na polskim rynku. W nowej, rozszerzonej ofercie znajduje się teraz jeszcze więcej merytorycznych opracowań, w tym dotyczących zagadnień administracji państwowej i samorządowej.
Więcej
(2014-06-12)
Budowie i wdrażaniu strategii marki przyświeca intencja stworzenia instrumentów pozwalających na skuteczne wpływanie na zachowania ważnych uczestników rozwoju JST.

Rozmowa z Anna Augustyn, wykładowcą marketingu terytorialnego na Uniwersytecie w Białymstoku.
Więcej
(2014-06-02)

27 maja odbyła się uroczysta Gala Konkursu Markowy Samorząd. W warszawskim hotelu The Westin zgromadzili się uczestnicy, paneliści i zaproszeni goście. Między innymi Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który zadanie samorządów określił ogólnie jako „uwspólnianie” marzeń. Jak powiedział, władze samorządowe muszą umieć wzniecać marzenia członków wspólnoty samorządowej, aby były marzeniami wspólnymi, bo nie ma nic gorszego niż anarchia marzeń. Ważnym instrumentem tego „uwspólniania” jest planowanie. 

Więcej
(2014-05-28)
Więcej
(2014-05-15)

Powstaje nowa strategia rozwoju powiatu piotrkowskiego na lata 2014 – 2020. Trzeba będzie ocenić, co zostało zrobione, jakie zadania wykonane i to, czego nie udało się osiągnąć. Nowa perspektywa unijna nie pozwala odsapnąć – na tym też polega zarządzanie strategiczne.

 

Więcej
(2014-05-07)

28 stycznia w siedzibie Wolters Kluwer odbyła się debata „Strategia zarządzania marketingiem w jednostkach samorządu terytorialnego”. Spotkanie było transmitowane w internecie. Do udziału w niej zaproszono ekspertów w dziedzinie marketingu terytorialnego: Annę Augustyn, Macieja Klasia, Adama Mikołajczyka, Jarosława Górskiego.

Podczas e-debaty zaproszeni eksperci dyskutowali nad kilkoma zagadnieniami wynikającymi zarówno z oceny potrzeby budowania strategii marketingowej, jak i praktycznej pracy nad nią.

Więcej

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan