Aktualności

(2014-06-12)
Budowie i wdrażaniu strategii marki przyświeca intencja stworzenia instrumentów pozwalających na skuteczne wpływanie na zachowania ważnych uczestników rozwoju JST.

Rozmowa z Anna Augustyn, wykładowcą marketingu terytorialnego na Uniwersytecie w Białymstoku.
Więcej
(2014-05-07)

28 stycznia w siedzibie Wolters Kluwer odbyła się debata „Strategia zarządzania marketingiem w jednostkach samorządu terytorialnego”. Spotkanie było transmitowane w internecie. Do udziału w niej zaproszono ekspertów w dziedzinie marketingu terytorialnego: Annę Augustyn, Macieja Klasia, Adama Mikołajczyka, Jarosława Górskiego.

Podczas e-debaty zaproszeni eksperci dyskutowali nad kilkoma zagadnieniami wynikającymi zarówno z oceny potrzeby budowania strategii marketingowej, jak i praktycznej pracy nad nią.

Więcej

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan