Aktualności

(2014-05-15)

Powstaje nowa strategia rozwoju powiatu piotrkowskiego na lata 2014 – 2020. Trzeba będzie ocenić, co zostało zrobione, jakie zadania wykonane i to, czego nie udało się osiągnąć. Nowa perspektywa unijna nie pozwala odsapnąć – na tym też polega zarządzanie strategiczne.

 

Więcej
(2014-05-07)

Restruktryzacja przemysłu siarkowego w powiecie tarnobrzeskim spowodowała likwidację 10 tys. miejsc pracy, a skutki gospodarcze i społeczne objęły tereny w promieniu 50 km wokół Tarnobrzega. Po latach można z ostrożnym optymizmem stwierdzić, że słaba strona powiatu – brak kluczowego pracodawcy – zamienia się w atut. Infrastruktura techniczna, linie przesyłowe energii, gazu, odrolnione tereny, wykwalifikowana kadra o kulturze technicznej – to powoduje napływ inwestycji, nowych na tym terenie technologi, jak: produkcja leków, szyb samochodowych, narzędzi chirurgicznych, folii budowlanych itp. 

 

Więcej
(2014-05-05)

Powiat włodawski mieści się w środkowo-wschodniej części województwa lubelskiego, na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Część położona w dorzeczu Bugu wyodrębniona jest jako Polesie Lubelskie (Polesie Zachodnie). Powiat graniczy z Ukrainą i Białorusią. Jak stanowi strategia rozwoju powiatu, ze względu na uwarunkowania przyrodniczo-klimatyczne oraz dogodne położenie rozwój turystyki powinien być jednym z głównych form wzmacniania systemu gospodarczego powiatu włodawskiego

 

 

Więcej
(2014-04-14)

Strategia Rozwoju Krakowa (SRK) została przyjęta 13 kwietnia 2005 r. Wyodrębnione z analizy SWOT mocne strony jednostki stały się podwaliną strategii. Znalazło się w niej 27 punktów, przede wszystkim jednak przewagę 

konkurencyjną daje miastu potencjał kulturowy. Niekwestionowanym bogactwem Krakowa pozostaje dziedzictwo historyczne i cywilizacyjne, liczne zabytki kultury i architektury, obok których kultywowane są bogate tradycje kupieckie i tętniące życiem współczesne ośrodki kulturalne. Dzięki temu dziedzictwu Kraków przyciąga turystów, inwestorów, twórców i naukowców. Sprzyja rozwojowi naukowemu i innowacyjnej gospodarce.

 

Więcej
(2014-04-14)

W 2007 r. wyznaczono długoterminowy cel – lublinianie mają uzyskiwać premię cenową z tytułu pochodzenia swoich produktów i usług. Rozpoczęto projekt polegający na wykorzystaniu narzędzi marketingowych, dotychczas stosowanych przez biznes do budowania silnych marek.

Po konsultacjach społecznych opisano tożsamość miasta: bogactwo historyczne i kulturalne w niepowtarzalnej odsłonie, potencjał ludzi młodych, bo w Lublinie działa kilkanaście uczelni wyższych, kompetencja wschodnia jako pochodna bliskości geograficznej wschodu i specyficznej duchowości kresowej. To są rzeczy, którymi Lublin się wyróżnia.

Stare Miasto stanowi tło większości flagowych imprez – odbywa się tam m.in. Carnaval Sztuk-Mistrzów, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Inne Brzmienia... 

Więcej

Organizatorzy

Wolters Kluwer SA

Patroni

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych
Unia Metropolii Polskich
Związek Miast Polskich
ZPP

Partnerzy

Wydział Administracji i Nauk Społecznych - Politechnika Warszawska
BEST PLACE | Europejski Instytut Marketingu Miejsc
PARP
DNB
BGK

Patroni medialni

Samorzad.LEX.pl
Samorzad.pap.pl
Monitor Urzędowy
Samorząd Terytorialny
Finanse Komunalne
terenyinwestycyjne.info
Serwis Administracyjno-Samorządowy
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Polska Turystyczna
Rynek Podróży
publiczni.pl
ProgMan